İş Hijyenistleri Derneği web sayfasına hoşgeldiniz
Sosyal ağlarda takip edin

İHİDER üyesi olmak için:

1- Üyelik formu linkine tıklayarak açılan dosyayı doldurunuz.

2- Yıllık üyelik ücreti 100 TL ve ilk kayıt ücreti 50 TL olmak üzere toplam 150 TL üyelik ücretini aşağıda detayları iletilen hesaba açıklama kısmına ad-soyad bilginizi ekleyerek yatırdıktan sonra dekontu ve doldurmuş olduğunuz üyelik formunu ishijyenistleridernegi@gmail.com adresine gönderiniz.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI: İŞ HİJYENİSTLERİ DERNEĞİ

BANKA: İŞ BANKASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/İZ ŞB – 3481

HESAP NO: 0206746

IBAN NO: TR96 0006 4000 0013 4810 2067 46

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

İş hijyeni, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek kişi bu derneğe üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış gerçek kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkarılma ve ayrılma durumunda aidat iadesi yapılmaz. Üyelikten çıkarılma ya da üyelikten kendi isteği ile ayrılma hali gerçekleştikten sonra birikmiş ya da kalan aidat borcu ile ilgili Borçlar Kanunu gereğince ilgili hükümler uygulanır.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.