İş Hijyenistleri Derneği web sayfasına hoşgeldiniz
Sosyal ağlarda takip edin

İş hijyeni, çalışma ortamından kaynaklanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal tehlikelerin önceden tahmini, tanımlanması, ölçülmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yüksek standartlara ulaşabilmek için iş hijyeni alanının güçlendirilmesi ve bu alanda çalışan insan gücünün nicelik ve niteliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

İş Hijyenistleri Derneği (İHİDER) Türkiye’de iş hijyeni konusunda farkındalık yaratmak, bilgi ve deneyimi artırmak  ve ileriye taşımak için kurulmuştur. Derneğin amacı iş hijyeni, iş güvenliği, meslek hastalıkları ile çevre sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların dayanışması ve mesleki gelişimi için çalışmalar yapmaktır. İş hijyenistliğinin uluslararası standartlarla uyumlu bir meslek grubu olarak gelişmesine ve diğer iş sağlığı profesyonellerinin iş hijyeni kültürünün gelişmesi ve ulusal iş hijyeni politikasının oluşturulmasına, eğitim ve uygulama standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

İHİDER iş hijyeni alanında ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde; eğitim, danışmanlık hizmetleri vermek ve kamuoyu oluşturmak amacı ile kurulan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, IHIDER, Uluslararası İş Hijyeni Birliği (IOHA) ve Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH) un etik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeyi esas olarak kabul etmektedir. 

İş hijyeni alanında çalışan ya da çalışmak isteyen iş sağlığı profesyonellerini İHİDER çatısı altında çalışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla