İş Hijyenistleri Derneği web sayfasına hoşgeldiniz
Sosyal ağlarda takip edin

 

İŞ HİJYENİSTLERİ DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

 

Çalışma grupları: İHİDER yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan, iş hijyeni konularında çalışanları ve ilgi duyanları biraraya getirmek, iletişim sağlamak amacıyla kurulmuş gruplardır.

Amaçlar:

 1. İş hijyeni alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek,
 2. Çalışma grubunun (ÇG) ilgi alanında çalışanların iletişimi sağlamak
 3. ÇG nun ilgili alanında bilgi ve dokuman paylaşımı sağlamak
 4. Kurs, sempozyum, çalıştay vb etkinlikler düzenlemek.

Çalışma grubu kurulma koşulları:

Çalışma grubu 1 kişinin IHIDER üyesi olduğu en az 3 kişinin IHIDER YK’na yazılı olarak başvurması ile kurulabilir.

Çalışma grubu üyeleri

ÇG Sekreteri: Çalışma grubunun web sitesinde paylaşılmak üzere gönderilen dokümanları kontrol etmek, değerlendirmek, web sitesinde yayımlamak ve diğer grup üyeleri ile iletişim kurmakla görevlidir. Sekreterin İHİDER üyesi olması gereklidir. Sekreterler iki yıl süre ile görev yapar ve İHİDER üyesi olan ÇG üyelerinin görüşü doğrultusunda belirlenir.

ÇG Üyeleri: Çalışma gruplarına üye olmak için İHİDER üyesi olma şartı aranmamaktadır. Üye olmak isteyen kişiler ÇG sekreteri ile iletişime geçerek (https://ihider.org/calisma-gruplari/ adresinden ÇG sekreterlerinin mail adresine ulaşılabilir) başvuru yapabilir. ÇG sekreterinin onayı ile iş hijyeni alanında çalışan herkes çalışma gruplarına katılabilir. Bir kişi çalışma gruplarından en fazla  ikisine üye olabilir.  

Çalışma gruplarının görevleri

 1. ÇG nun ilgi alanında yapılan yurtiçi ve yurtdışı etkinlikleri izler ve duyurulmasını sağlar
 2. WEB sitesinde paylaşılmak üzere doküman oluşturur.
 3. Diğer çalışma grupları, dernek ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlar.
 4. Kurs ve diğer etkinlik önerileri hazırlayarak yönetim kuruluna sunar
 5. Çalışma grupları İHİDER in düzenleyeceği kongre ve sempozyum programlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.

İHİDER mevcut çalışma grupları

 1. Toz riski çalışma grubu
 2. Psikososyal riskler çalışma grubu
 3. Gürültü riski çalışma grubu
 4. Toksikoloji çalışma grubu
 5. Uçucu organik bileşikler çalışma grubu
 6. Ergonomi çalışma grubu

Çalışma grupları koordinatörlüğü: ÇG oluşması ve etkinliklerini izlemek için bir kişi İHİDER YK kararı ile görevlendirilir. Görev süresi 2 yıldır.