İş Hijyenistleri Derneği web sayfasına hoşgeldiniz
Sosyal ağlarda takip edin
+90 232 259 65 00
info@ihider.org

Sekreter: Ayşe Coşkun Beyan (Dokuz Eylül Üniversitesi) (ayse.coskun@deu.edu.tr) Üyeler:

Nur Şafak Alıcı (İzmir Suat Seren Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Tuğba Demirel (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Gökçen Arkan Erdoğan (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Harun Duyu (özel sektör)

Caner Yükselir (özel sektör)