İş Hijyenistleri Derneği web sayfasına hoşgeldiniz
Sosyal ağlarda takip edin
+90 232 259 65 00
info@ihider.org
Sekreter: Esra Emerce (Gazi Üniversitesi) esraemerce@gmail.com
Üyeler:
Sibel Kıran (Hacettepe Üniversitesi)
Hakkı Uysal (İşyeri hekimi)
Nur Şafak Alıcı ( İzmir Suat Seren Eğitim ve Araştırma Hastanesi)