İş Hijyenistleri Derneği web sayfasına hoşgeldiniz
Sosyal ağlarda takip edin

Sekreterler: Ayşe Coşkun Beyan (Dokuz Eylül Üniversitesi (ayse.coskun@deu.edu.tr)
Esra Emerce (Gazi Üniversitesi) (esraemerce@gmail.com)

Üyeler:

Sibel Kıran (Hacettepe Üniversitesi)
Hakkı Uysal (İşyeri hekimi)
Nur Şafak Alıcı ( İzmir Suat Seren Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Tuğba Demirel (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Gökçen Arkan Erdoğan (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Harun Duyu (özel sektör)

Caner Yükselir (özel sektör)